Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld

Bildsamt är ett treårigt projekt som drivs med medel från Arvsfonden. Vi har tagit fram material för att kunna ha förebyggande samtal om våld, kunna reda ut när man misstänker att någon blivit utsatt för våld och för samtal med bland annat polis, socialtjänst och psykolog. Nu publiceras våra material! Du hittar alla publicerade material under "Vill du förebygga våld?" och "Misstänker du att någon är utsatt för våld?". Du hittar också de flesta av våra material på www.bildstod.se om du söker på "Bildsamt". Du kan där använda materialen som mallar och redigera utifrån dina behov. Tänk på att bildstödet du använder som mall ska vara skapat av Projekt Bildsamt för att vara säker på att det är originalversionen. Snart publiceras även våra material för att kunna prata om våld tillsammans med polis, socialtjänst, psykolog, rättsmedicin, på kvinnojour och på samtalsmottagningar för våld i nära relationer.

Pressmeddelande: Bilder gör det möjligt att prata om våld Gå till www.bildstod.se